Simultaanitulkkaus ylittää kielirajat

Simultaanitulkkaus tuo eri kielikulttuurien edustajat yhteen mahdollistamalla informaation jakamisen yli kielirajojen!

Kuvittele tilanne, jossa itseäsi lukuun ottamatta kaikki muut ryhmän jäsenet edustavat keskenään samaa kieliryhmää ja tunnet itsesi ulkopuoliseksi. Ajattele, että joudut jättämään väliin kiinnostavalta vaikuttavan tilaisuuden vain, koska se on järjestetty kielellä, jota et ymmärrä. Monelle kielivähemmistölle, maahanmuuttajalle ja ulkomaalaiselle tämä on arkipäivää. Entä jos kenenkään kielellisestä valtavirrasta poikkeavan ei tarvitsisikaan enää kokea kielimuurista johtuvaa ulkopuolisuuden tunnetta? Ratkaisu näihin haasteisiin on kaikille tasavertaisen kokemuksen tarjoava simultaanitulkkaus.

Simultaanitulkkaus.fi

Mitä on simultaanitulkkaus?

Simultaanitulkkaus eli samanaikaistulkkaus tarkoittaa samanaikaista informaation vastaanottamista ja tulkkausta, eli esimerkiksi esityksen sisällön reaaliaikaista kääntämistä alkuperäisestä kielestä vastaanottajan kielelle.

Simultaanitulkkauksessa hyödynnetään erilaisia teknisiä apuvälineitä ja se tapahtuu usein niin, että tulkki istuu äänieristetyssä kopissa ja kääntää reaaliaikaisesti puheen kohdeyleisön kielelle puhumalla mikrofoniin. Informaatio välittyy kohdistetusti suoraan kyseisen kieliryhmän edustajien korvanappeihin, jolloin tulkkaus ei häiritse muuta yleisöä.

Simultaanitulkkaus mahdollistaa myös järkevän ajankäytön, sillä tulkkaus tapahtuu samaan aikaan esitettävän puheen kanssa eikä siten pidennä tapahtuman kestoa. Simultaanitulkkaus on siis kaikkien etu. 

Simultaanitulkkaus mahdollistaa yleisöjen monikielisyyden

Kuvittele, että enää kukaan ei joutuisi kokemaan kielellisistä eroista johtuvaa epäoikeudenmukaisuuden, ulkopuolisuuden tai väärinymmärryksen tunnetta. Simultaanitulkkaus mahdollistaa eri kielisten kollegojen, ystävien, perheenjäsenten tai mitä tahansa ihmisryhmää edustavien henkilöiden samanaikaisen informaation nauttimisen samoista lähtökohdista tässä ja nyt. Simultaanitulkkauksen avulla kaikki osallistujat saavat tärkeän ammattitaitoa ylläpitävän tai viihdetarkoitukseen osoitetun informaation samaan aikaan muiden osallistujien kanssa.

Simultaanitulkkaus mahdollistaa saman tilaisuuden samanaikaisen tulkkauksen useilla eri kielillä, jolloin kunkin kielen tulkki istuu omassa äänieristetyssä kopissaan, ja informaatio välittyy suoraan kunkin kuulijan korvanappiin hänen omalla äidinkielellään. Näin esityksestä pääsevät nauttimaan kaikki siitä kiinnostuneet henkilöt kielestä riippumatta.

Simultaanitulkkaus käytännössä

Simultaanitulkkaus sopii erityisesti suurelle yleisölle kohdistettuihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, kuten konferensseihin. Simultaanitulkkaus on haastavaa, sillä sen on tapahduttava tässä ja nyt, eikä miettimisvaraa ole. Simultaanitulkkaus vaatii hyvää ennakkovalmistautumista, harjoittelua sekä kokemusta. Kyseessä on vaativa tulkkauksen muoto, sillä tulkkauksen on tapahduttava samalla sekä nopeasti että laadukkaasti. Tästä johtuen on suositeltavaa, että simultaanitulkkaus varataan hyvissä ajoin, mielellään 3-4 viikkoa ennen tilaisuutta ja että tulkille annetaan tilaisuuden materiaali etukäteen tutustuttavaksi.

Suomen Tulkkauspalvelun simultaanitulkkaus

Suomen Tulkkauspalvelu tarjoaa ammattitaitoista ja laadukasta simultaanitulkkausta.
Saat simultaanitulkkauksen ja ammattitaitoisen tulkin lisäksi kaikki siihen tarvittavat laitteet ja niiden asennuksen samassa paketissa. Tämän helpommaksi ei monikielisten yleisöjen tarpeisiin vastaaminen muutu!

Entä jos kyseessä onkin pienempi tapahtuma?

Toisinaan tarve on suurempien tilaisuuksien sijaan pienemmille tilaisuuksille, arjen ja käytännön asioiden tulkkaukselle tai vaativammalle oikeustulkkaukselle. Suomen Tulkkauspalvelu tarjoaakin simultaanitulkkauksen lisäksi myös:

Palvelemme tyytyväisiä asiakkaitamme kymmenillä eri kielillä useilla paikkakunnilla ympäri Suomea. Voit hyödyntää monipuolisia tulkkauspalveluitamme juuri sinun tarpeisiisi sopivan, yksilöllisesti räätälöidyn kokonaisuuden muodossa. Varmista mahdollisimman tarkoituksenmukainen elämys yhdistämällä esimerkiksi simultaanitulkkaus ammattitaitoisiin käännöspalveluihimme. Minkälaista tulkkausapua juuri sinä tarvitset? Kerro se meille ja takaamme monikielisen kohderyhmäsi tarpeiden kokonaisvaltaisen täyttymisen!

Scroll to Top